Kariera

Jesteśmy operatorem portalu e-magnes.pl – pierwszego ogólnopolskiego Portalu Niezależnej Młodzieży. Budujemy go obecnie w oparciu o formułę Web 2.0.

Cały czas poszukujemy nowych osób chcących się rozwijać, w związku z tym mamy dla Was następujące oferty:

Wolontariat

 • Redaktor / Dziennikarz
 • Fotografik
 • Moderator
 • Muzyk – redakcja muzyczna
 • Newsman / Fotoreporter
 • Fachowiec / Specjalista
Staże, praktyki

 • Redaktor / Dziennikarz
 • Webmaster / Grafik
 • Manager – asystent/ka
 • Marketing Manager / Specjalista ds. Marketingu -asystent/ka
 • Koordynator projektu- asystent/ka
 • Konsultant ds. reklamy i promocji – asystent/ka
 • Projektant stron WWW

 

 

Kandydaci zgłaszający chęć odbycia praktyki, akceptują regulamin oraz zasady działania redakcji portalu, a także załatwiają wymaganą dokumentację z Uczelnią kierująca na praktyki.

na stanowisko Dziennikarz / Redaktor
 • Po otrzymaniu potwierdzenia z redakcji, każdy z praktykantów wybiera sobie dział (tematykę). W trakcie praktyk możliwa jest zmiana działu. Praktykant za zgodą redakcji może pisać teksty do innych działów.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo przydzielenia praktykantowi działu i tematyki innej niż wybrał.
 • Opiekę nad praktykantem sprawuje osoba odpowiedzialna za praktyki. Codzienną pracę z praktykantami sprawuje redaktor dyżurny. Jest on zobowiązany do pomocy merytorycznej w trakcie opracowywania i przygotowaniu tekstów, pomocy w doborze tematów oraz wszelkich sprawach związanych z praktyką.
 • Praktyka może odbywać się w redakcji lub przez internet. Osoby spoza Poznania odbywają praktykę przez internet.
 • Wszelka korespondencja z redakcją odbywa się poprzez kontakt mailowy lub poprzez redakcyjne gg.
 • Po zakończeniu praktyki, praktykant może otrzymać całą dokumentację, a w szczególności kolejne wersje tekstów i treść korespondencji redaktorów z praktykantem.
 • Czas trwania praktyki ustalany jest indywidualnie i nie może być krótszy niż miesiąc.
 • Każdy z autorów, wraz z opiekunem działu, ustala wstępny plan tekstów niezbędnych do zaliczenia praktyki. Minimum stanowi opracowanie w tygodniu co najmniej dwóch większych materiałów, wywiadu oraz pięciu mniejszych tekstów.
 • Plan pracy każdego z praktykantów musi być zatwierdzony przez osobę odpowiedzialną za praktyki. Przed napisaniem tekstu praktykant przedstawia konspekt, jednej z dwóch osób: odpowiedzialnemu za prowadzenie praktyk – redaktorowi lub dyżurnemu redaktorowi.
 • Praktykant w czasie trwania praktyki zobowiązany jest do przygotowania materiałów w różnych formach dziennikarskich, a w szczególności: prostej informacji prasowej, reportażu, wywiadu i komentarza, fotografii.
 • Do oceny każdego tekstu redaktor bierze pod uwagę następujące elementy: zawartość merytoryczną, styl (stylistykę i ortografię), warsztat dziennikarski (przygotowanie materiałów, źródła etc.).
 • Wszystkie teksty muszą być pisane i opracowywane samodzielne, oryginalne. Praktykant zobowiązuje się również do wykonywania innych zadań zleconych mu przez redakcję.
 • Ocenę pracy praktykanta i zaliczenie praktyki wystawia osoba odpowiedzialna za prowadzenie praktyk, na podstawie opinii własnej oraz opiekuna redaktora.

 

na pozostałe specjalności
 • Po otrzymaniu potwierdzenia z redakcji, każdy z praktykantów wybiera sobie tematykę. W trakcie praktyk możliwa jest zmiana tematyki.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo przydzielenia praktykantowi tematyki innej niż wybrał.
 • Opiekę nad praktykantem sprawuje osoba odpowiedzialna za praktyki. Jest ona zobowiązana do pomocy merytorycznej w realizacji zadań.
 • W przypadku osób zamieszkałych w Poznaniu, praktyka odbywa się w redakcji. Inne osoby odbywają praktykę przez internet.
 • Po zakończeniu praktyki, praktykant oraz jego opiekun na uczelni, mogą otrzymać całą dokumentację, a w szczególności treść korespondencji z praktykantem.
 • Czas trwania praktyki ustalany jest indywidualnie i nie może być krótszy niż miesiąc.
 • Każdy z praktykantów wraz z opiekunem ustala wstępny plan zadań niezbędnych do zaliczenia praktyki.
 • Plan tekstów każdego z praktykantów musi być zatwierdzony przez osobę odpowiedzialną za praktyki. Przed podjęciem realizacji praktykant przedstawia konspekt osobie odpowiedzialnej za prowadzenie praktyk.
 • Praktykant w czasie trwania praktyki, zobowiązany jest do przygotowania materiałów w różnych formach dziennikarskich, a w szczególności: prostej informacji prasowej, reportażu, wywiadu i komentarza.
 • Do oceny każdego zadania opiekun bierze pod uwagę następujące elementy: merytoryczną wartość, styl i zgodność ze standardami, warsztat i przygotowanie, rezultat i wnioski.
 • Wszystkie realizacje muszą być samodzielne. Praktykant zobowiązuje się również do wykonywania innych zadań merytorycznych zleconych mu przez redakcję.
 • Ocenę pracy praktykanta i zaliczenie praktyki wystawia osoba odpowiedzialna za prowadzenie praktyk, na podstawie opinii własnej oraz opinii innych osób współpracujących z praktykantem.