Katarzyna Jaros

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach dalszego podnoszenia kwalifikacji podjęłam także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ponieważ nauki i rozwoju nigdy dość aktualnie studiuję także dietetykę na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Obecnie pracuję w projekcie dotyczącym aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych na rynku pracy. Interesuję się zdrowym stylem życia, psychodietetyką, kocham czytać książki i -tak nie bójmy się do tego przyznać – nałogowo oglądam seriale zagraniczne. Z uporem staram się uczyć jazdy na snowboardzie i coraz bardziej otwieram się na różne dziedziny sportu.