Oleh Lychak

Jestem absolwentem Collegium Civitas w Warszawie 2014, na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Moim zainteresowaniem jest badanie sytuacji społeczno-politycznych w różnych częściach świata. Ponieważ, jestem Ukraińcem, temu najbardziej mnie interesuje integracja Ukrainy i innych państw post-radzieckich z Unią Europejską. Studiowanie stosunków międzynarodowych rozszerzyło moją wiedzę o problemach w różnych krajach, teraz trzeba coś robić każdemu z nas, żeby te problemy rozwiązywać. Chce skierować swoją działalność, po to, żeby budować lepszy świat w którym żyjemy, gdzie każdy człowiek będzie miał poczucie własnej godności, wolności i bezpieczeństwa. Uważam, że działalność dla rozwoju danego projektu bardzo mi pomogę we własnym rozwoju zawodowym.