Paulina Machulska

Doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Językoznawstwo. Absolwentka kierunku filologia rosyjska. Stypendystka MEN w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego. Miłośniczka języków obcych, jak to na językoznawcę przystało.

    • Location: Kielce