Ewelina Ebertowska

Jest studentką trzeciego roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych z kierunkiem wiodącym Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarem jej naukowego zainteresowania są zagadnienia społeczne, a także stosunki międzynarodowe związane z obszarem Kaukazu. Naukowe pasje realizuje działając w Kole Naukowym Instytutu Wschodniego UAM, a także spędzając obecny rok akademicki 2015/2016 na wymianie w Armenii w ramach programu Erasmus Mundus Eminance. Hobby Eweliny to fotografia i podróże, które łączy z zainteresowaniem Kaukazem, a wynikiem tego jest jej strona http://ewodiaphotography.pl/