Igor Smoliński

Jestem absolwentem wschodoznastwa i historii-specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów zajmowałem się głownie współczesną Ukrainą, konkretnie katastrofą w Czarnobylu. Sezonowo pracuje jako pilot wycieczek, pasje do podróżowania realizuje również prywatnie, zwiedzając głównie południe i wschód Europy. Interesuje się polityką, historią, filmem i literaturą z zamiłowania jestem również muzykiem. Lubię zespoły z lat 80-90, fantastykę post-apokaliptyczną i kino gangsterskie.