Karolina Mieczkowska

Jestem absolwentką rosjoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Interesuje mnie potencjał kulturalny i społeczny krajów szeroko rozumianej Europy Wschodniej, szczególnie Litwy, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Moją pasją są mniejszości etniczne, media, oraz wszelkie inicjatywy społeczne związane z zachowaniem unikalnych tradycji, a także i te, mające na celu ochronę praw człowieka. Kieruje mną misja przekazywania swojej wiedzy i spostrzeżeń na temat krajów byłego Związku Radzieckiego, a także rozwiewania fałszywych i szkodliwych stereotypów. Głęboko wierzę, że nieodkryty potencjał naszych wschodnich sąsiadów może wzbogacić Polaków o nowe, nieznane dotąd horyzonty.