Katarzyna Romanowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam politologię spec. służby zagraniczne oraz filologię rosyjską spec. literaturoznawstwo. Absorbują mnie sprawy Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności zagadnienia z zakresu: literatury, kultury, procesów demokratyzacyjnych, podziałów socjopolityczych, stosunków religijnych i narodowościowych, konfliktów kaukaskich, praw człowieka. Niepoprawnie ciekawi mnie życie i kultura innych narodów. Chcę działać na rzecz przezwyciężania stereotypów kulturowych, rozwoju dialogu i partnerstwa wschodniego. Moje pasje: naukowa eksploracja „Matrioszki-Rosji” i państw postradzieckich, tłumaczenia, podróże, malarstwo olejne, biegi. Największe marzenie: stworzenie własnego reportażu z rowerowej wyprawy na Kaukaz.